3 zasady w sektorze skutecznego prototypowania

Prototypowanie rur i komponentów metalowych jest procesem złożonym i delikatnym: dlatego też wybór partnera w tym zakresie musi być bardzo rzetelny.

Badania naukowe i doświadczenie w sektorze wykazały, że do produkcji prototypów wysokiej jakości w możliwie najkrótszym czasie, należy ściśle przestrzegać trzech główych zasad:

1) Produkcja wewnętrzna sprawdzianów i sprzętu do prototypów

Prototypy wymagają produkcji sprawdzianów i specjalnego sprzętu dla nowego detalu przewidzianego do produkcji.

Posiadając możliwość wewnętrznej produkcji komponentów gwarantujemy wysoką jakość i redukcję kosztów produkcji średnio o 14% jak również skrócenie czasów produkcji o 17%.

2) Najwyższa jakość w procesach spawania ręcznego

Wiele projektów prototypowania wymaga spoinowania specjalnego i dlatego też te realizowane są pojedynczo przez operatora.

Doświadczenie w sektorze i możliwość dysponowania doskonałymi zgrzewarkami jest niezbędne przy prototypowaniu stalowniczym.

3) Doświadczenie w sektorze

Doświadczenie w sektorze jest kwestią kluczową jako że prototypowanie wymagania współpracy inżyniera z producentem celem znalezienia najlepszego rozwiązania finansowego jak i w optyce wydajności.

Zespół doświadczonych pracowników jest więc sprawą nadrzędną celem uzyskania optymalnego prototypu.

S.B.F. Tubi specjalizuje się i posiada dwudziestoletnie doświadczenie w prototypowaniu rur metalowych (aluminiowych, miedzianych, stalowych, żelaznych i innych stopów metalowych), wymagających procesów zaginania, spoinowania komponentów, lutowania i prób szczelności.

Ponadt firma ma możliwość produkowania sprawdzianów i sprzętu technicznego do produkcji prototypów. Nasz zespół zajmujący się prototypowaniem składa się z inżyniera specjalisty i zespołu produkcyjnego i kontrolnego jakości posiadający dziesięcioletnie doświadczenie w tym jakże specyficznym zakresie. Ponadto S.B.F. Tubi posiada sprzęt i stosowną wiedzę (certyfikowane spawarki) do lutowania (mosiądzem, mosiądzem wysokoniklowanym i aluminium), do zgrzewania MIG, TIG i TIG do napawania.