WYDZIAŁ PRÓB

róba hydrauliczna gwarantująca 100% szczelność zespawanych rur jest realizowanana stanowiskach zanurzeniowych i/lub stanowiskach pomiaru spadku ciśnienia.