JAKIE USŁUGI ŚWIADCZYMY

Obróbki modelowania, spoinowania realizowane na pojedynczych i zrobotyzowanych są powiązane z obróką zaginania na maszynach hydraulicznych i/elektrycznych, wszystkie typu CNC, i gwarantują szeroką gamę możliwości.

Od roku 2004 Firma dokonała znaczących nakładów w elektryczne giętarki do rur z 13 kontrolowanymi osiami, pozwalające na zaginanie o wąskim promieniu i grubościach ścianek bardzo cienkich o wysokiej jakości.

Zdolność produkcyjna mieści się w granicach Ø=4 a 75 mm z promieniami średnimi zaginania równymi średnicy rury (aż do uzyskania przy Rm=0.85 Ørury) o grubościach, które mogą sięgać do 6-0,8 mm dzięki szerokiemu doświadczeniu uzyskanym na różnych rodzajach materiałów.

Giętarka do rur

Obróbki modelowania, spoinowania realizowane na pojedynczych i zrobotyzowanych wyspach są powiązane z obórbką zaginania na maszynach hydraulicznych i/elektrycznych, wszystkie typu CNC, i gwarantują szeroki wachlarz możliwości.

Spajanie i Lutospawanie

Zgrzewanie garbowe przy użyciu zgrzewarek o mocy od 60 do 250 KVA.

Próby Szczelności Wody i Powietrza

Próba hydrauliczna gwarantująca 100% szczelność zespawanych rur jest realizowanana stanowiskach zanurzeniowych i/lub stanowiskach pomiaru spadku ciśnienia.

Magazyn

W magazynie surowców składowane są wszystkie zakupione komponenty i rury, dostarczane do nas już przycięte, pozbawione wypływek, oczyszczone wewnątrz i gotowe do wszelkiej obróbki.

Prototypowanie

Prototypowanie rur oraz komponentów metalowych jest procesem złożonym i delikatnym: dlatego też wybór partnera w tym zakresie musi być bardzo staranny.