WYDZIAŁ ZAGINIANIA

Obróbki modelowania, spoinowania realizowane na pojedynczych i zrobotyzowanych wyspach są powiązane z obórbką zaginania na maszynach hydraulicznych i/elektrycznych, wszystkie typu CNC, i gwarantują szeroki wachlarz możliwości.

Od roku 2004 Firma dokonała znaczących nakładów w elektryczne giętarki do rur z 13 kontrolowanymi osiami, pozwalające na zaginanie o wąskim promieniu i grubościach ścianek bardzo cienkich o wysokiej jakości.

Zdolność produkcyjna mieści się w granicach Ø=4 a 75 mm z promieniami średnimi zaginania równymi średnicy rury (aż do uzyskania przy Rm=0.85 Ørury) o grubościach, które mogą sięgać do 6-0,8 mm dzięki szerokiemu doświadczeniu uzyskanym na różnych rodzajach materiałów.